Dienst der Gedroomde Gewesten is een sociaal-artistiek collectief gebaseerd in Ieper. Het collectief bestaat uit een tiental jonge kunstenaars, architecten, sociaal werkers en schrijvers met een hart voor stedelijke ontwikkeling. De naam van de Dienst verwijst naar de overheidsdienst die werd opgericht om de naoorlogse wederopbouw van de Westhoek te begeleiden; de Dienst der Verwoeste Gewesten. Waar die wederopbouw vroeger gebeurde door ambtenaren in stoffige bureaus, wil ons collectief dit doen door de stad te dromen.

De kern van de Dienst bestaat vandaag uit zeven leden:

Eva Louf
Elie Claeys
Gust Claeys
Ulrike Vandenberghe
Arne Naert
Ine Calmeyn
Louise Degraeve

Vragen, samenwerkingen of opmerkingen: info@dienstdergedroomdegewesten.be


info@dienstdergedroomdegewesten.be
Ieper, België